Definitioner

"Alle spor af menneskelig virksomhed og det dertilhørende naturgrundlag kan principielt tænkes brugt som kildemateriale. [...] "Levning" og "beretning" er ikke et sæt ligestillede begreber, tværtimod må "beretning" forstås som en delmængde af eller et underbegreb under "levning". Det skyldes, at alle beretninger samtidig vil være levninger (fx et brev, en avisartikel), hvorimod der er de levninger, der ikke er beretninger (fx et skelet, en økse). Enhver form for meddelelse skal metodisk betragtes som en beretning."


Gads Historieleksikon. Side 409. Redigeret af: Marianne Moring og Gitte Lyngs. 3. udg. Gads Forlag, 2006


Er du i tvivl, så check ovenstående leksikon (den står i gruppe 90) eller nogle af de andre bøger, vi har om emnet, fx bogen 'Historisk Metode' af Bent Egaa Kristensen (90.7).


Historiensverden.dk har en kort gennemgang af begreberne: levn og beretning, førstehånds- og andenhåndsvidne samt primær og sekundær kilde.

Man behøver ikke logge ind for at få definitionerne. Vil du have mere at vide om kildetekstanalyse, skal du bruge dit uni-login.


Men som en kendt historieunderviser på Aurehøj har udtalt: "Det bliver dog svært at forklare sådanne ting helt kortfattet."


Med andre ord - brug noter og handouts fra timen eller spørg jeres lærer ved konkrete tvivlstilfælde.