Videnskabelige artikler

Servicen videnskabeligeartikler.dk er pt lukket, da Det Kongelige Bibliotek overgår til nyt bibliotekssystem.


Prøv evt disse i stedet for:

Google Scholar - et søgeværktøj til at finde videnskabelig litteratur. Man finder fx afhandlinger, specialer mm. Ikke alt er dog tilgængeligt


Tidsskrift.dk – indeholder ca. 150 faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelig for alle. Artiklerne kan læses i fuldtekst, men søgefunktionen er ikke god.


Udenlandsk Open Access er sværere tilgængeligt, men en rigtig god kilde er Directory of Open Access Journals (DOAJ) fra Lund Universitet. DOAJ indeholder mere end 14.000 tidsskrifter indeholdende ca. 4,4 mio artikler fra 130 lande. God søgefunktion.


CORE (COnnecting REpositories)
Samler open access materiale


Og så er der denne smarte funktion:
https://unpaywall.org/products/extension
Man downloader til chrome, og så kommer der et lille grønt hængelås-ikon, hvis den ønskede artikel ligger gratis tilgængelig et eller andet sted.