Videnskabelige artikler

Studiecentret

Aurehøj Gymnasium

Servicen videnskabeligeartikler.dk er pt lukket, da Det Kongelige Bibliotek overgår til nyt bibliotekssystem.


Prøv evt disse i stedet for:


Tidsskrift.dk – indeholder ca. 150 faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelig for alle. Artiklerne kan læses i fuldtekst.


Den danske forskningsdatabase – indeholder ca. 1 mio. forskningspublikationer. Det er en dansk portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Databasen dækker publiceret litteratur bl.a. videnskabelige artikler og phd. afhandlinger.


Udenlandsk Open Access er sværere tilgængeligt, men en rigtig god kilde er Directory of Open Access Journals (DOAJ) fra Lund Universitet. DOAJ indeholder mere end 14.000 tidsskrifter indeholdende ca. 4,4 mio artikler fra 130 lande.


Og så er der denne smarte funktion:
https://unpaywall.org/products/extension
Man downloader til chrome, og så kommer der et lille grønt hængelås-ikon, hvis den ønskede artikel ligger gratis tilgængelig et eller andet sted.

Aurehøj Gymnasium

Skolevej 7

2820 Gentofte

www.aurehoej.dk

Copyright © All Rights Reserved