Litteraturlister og -henvisninger

Rækkefølge:

  1. Lav litteraturlisten!
  2. Lav henvisningerne i opgaveteksten udfra litteraturlisten!


Vi starter med litteraturlisten

Der er mange måder at udarbejde den på. Brug fx Litteraturlisteautomaten eller værktøjet i WORD.


Hvis du ikke kan se ovenstående dokumenter ('Administrer dine kilder i Word via PC/MAC')

- men istedet bare har et blankt felt - så klik evt på F5 eller find dem i stedet her:

lectio - dokumenter - egne grupper - studiecentret (1., 2. eller 3.g)


  • Det vigtigste er, at du er konsekvent i din måde at registere kilderne på.
  • Og husk at bruge tid på at beskrive kilden - smid aldrig bare et link på litteraturlisten!

        - Der er næsten altid en forfatter/en udgiver/en titel/et årstal.....


Når du har lavet litteraturlisten, er det meget nemmere at henvise til den i opgaveteksten.

Spørg din underviser om der er særlige regler, I skal følge.


Og så til henvisningerne

Som regel arbejder man med ”Navne-år-side-metoden”.


Dvs. man anfører: forfatterens efternavn, udgivelsesår og sidetal.

(Harrison, 2001, s. 372)


Eller titel hvis det er en webside uden forfatter, fx:

(Study finds three-quarters of senior high schoolers struggled with workload during lockdown, 2020, afsnit 4)


Man kan vælge at skrive afsnit eller linjetal, hvis det er en lang online-artikel uden sidetal.


  • Det hele handler om at gøre det så let som muligt for læseren at se, hvor du har informationen fra.


Se mere om henvisninger på skrivopgave.dk