Kildekritik

"Ud fra en funktionel kildebetragtning giver det ikke mening at skelne mellem "gode" og "dårlige" historiske kilder som sådan, og derfor er fortalere for et funktionelt kildesyn normalt ikke særlig begejstret for et begreb som kildekritik. Derimod vil de gerne tale om en opfindsom og skarp, en eftertænksom og kritisk brug af historiske kilder".


Gads Historieleksikon. Side 357. Redigeret af: Marianne Moring og Gitte Lyngs. 3. udg. Gads Forlag, 2006


Ordet kildekritik støder man på mange steder, men det kan give mening at dele processen op i 2 forskellige dele:


  • kildetekstanalyse
  • vurdering af kildens troværdighed


Forslag til historisk kildegennemgang finder du bla på his2rie.dk


Er du i tvivl om en kildes troværdighed, så brug fx skrivopgave.dk eller se studieportalens video.