Kildekritik

Studiecentret

Aurehøj Gymnasium

"Ud fra en funktionel kildebetragtning giver det ikke mening at skelne mellem "gode" og "dårlige" historiske kilder som sådan, og derfor er fortalere for et funktionelt kildesyn normalt ikke særlig begejstret for et begreb som kildekritik. Derimod vil de gerne tale om en opfindsom og skarp, en eftertænksom og kritisk brug af historiske kilder".


Gads Historieleksikon. Side 357. Redigeret af: Marianne Moring og Gitte Lyngs. 3. udg. Gads Forlag, 2006


Ordet kildekritik støder man på mange steder, men det kan give mening at dele processen op i bidder, fx:


  • kildetekstanalyse
  • vurdering af kildens troværdighed


Forslag til kildegennemgang finder du bla på his2rie.dk eller på historiensverden.dk/kilder/kildetekstanalyse/ (brug uni-login)


Er du i tvivl om en kildes troværdighed, så brug fx skrivopgave.dk eller se studieportalens video.

Aurehøj Gymnasium

Skolevej 7

2820 Gentofte

www.aurehoej.dk

Copyright © All Rights Reserved